CFindReplaceDialog::MatchCase

BOOL MatchCase ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik chce znaleźć wystąpienia wyszukiwanego ciągu, które dokładnie odpowiadają przypadku wyszukiwany ciąg znaków; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce dokładnie dopasować wielkość liter w ciągu wyszukiwania.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::MatchWholeWord

Index