CFindReplaceDialog::m_fr

Uwagi

m_fr jest strukturą typu FINDREPLACE. Jej członkowie są przechowywane właściwości obiektu okno dialogowe. Po konstruowania obiektu CFindReplaceDialog , można użyć m_fr do modyfikowania różnych wartości w oknie dialogowym.

Więcej informacji na temat tej struktury Zobacz strukturę FINDREPLACE w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index