CFindReplaceDialog::GetReplaceString

CString GetReplaceString ( ) Stała;

Wartość zwracany

Ciąg domyślny, który ma zastąpić znaleziony ciągi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej zastąpić ciąg.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::GetFindString

Index