CFindReplaceDialog::GetFindString

CString GetFindString ( ) Stała;

Wartość zwracany

Domyślnego ciągu znaleźć.

Uwagi

Wywołania funkcji z funkcji wywołania zwrotnego do pobierania domyślnego ciągu znaleźć.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFindReplaceDialog::Find&Next, CFindReplaceDialog::GetReplaceString

Index