CFindReplaceDialog::FindNext

BOOL ZnajdźNastępny ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik chce znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołania funkcji z funkcji wywołania zwrotnego do określenia, czy użytkownik chce znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::GetFindString, CFindReplaceDialog::SearchDown

Index