CFileFind::MatchesMask

wirtualne BOOL MatchesMask (DWORD dwMask ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Parametry

dwMask

Określa jeden lub więcej atrybuty pliku, określone w WIN32_FIND_DATA strukturę, znaleziony plik. Aby wyszukać wiele atrybutów, użyj logiczną lub operatora (|). Dopuszczalne jest dowolna kombinacja następujących atrybutów

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do testowania atrybuty plików na znaleziony plik.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileFind::IsDots, CFileFind::IsReadOnly, CFileFind::IsDirectory, CFileFind::IsCompressed, CFileFind::IsSystem, CFileFind::IsHidden, CFileFind::IsTemporary, CFileFind::Is&Normal, CFileFind::IsArchived

Index