CFileFind::IsTemporary

(BOOL IsTemporary) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, jeśli znaleziony plik jest plikiem tymczasowym. Plik tymczasowy jest oznaczone FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Plik tymczasowy jest używany do składowania czasowego. Wnioski należy zapisywać do pliku tylko, jeśli jest to absolutnie konieczne. Większość danych plik pozostaje w pamięci bez jest opróżniany do nośnika, ponieważ plik zostanie usunięty, wkrótce.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index