CFileFind::IsSystem

(BOOL IsSystem) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy znaleziony plik jest plikiem systemowym. Plik systemowy jest oznaczone FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Plik systemowy jest częścią lub jest używane wyłącznie przez system operacyjny.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index