CFileFind::IsReadOnly

(BOOL IsReadOnly) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy znaleziony plik jest przeznaczony tylko do odczytu. Plik tylko do odczytu jest oznaczone FILE_ATTRIBUTE_, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Aplikacje mogą odczytywać taki plik, ale nie można w nim zapisywać lub usunięcia.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index