CFileFind::IsNormal

(BOOL IsNormal) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustalenie, jeśli znaleziony plik jest plikiem normalnych. Pliki oznaczone FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Plik normalnej ma nie inne atrybuty ustawić. Wszystkie inne atrybuty pliku zastąpić ten atrybut.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index