CFileFind::IsHidden

(BOOL IsHidden) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, jeśli znaleziony plik jest ukryty. Ukryte pliki, które są oznakowane za pomocą FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Plik ukryty nie znajduje się w wykazie zwykłych katalogu.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index