CFileFind::IsCompressed

(BOOL IsCompressed) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, jeżeli znaleziony plik jest skompresowany. Plik skompresowany jest oznaczone FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED, atrybut pliku określone w WIN32_FIND_DATA struktury. Dla pliku atrybut ten wskazuje, że wszystkie dane w pliku jest skompresowany. Dla katalogu ten atrybut wskazuje, że kompresja jest domyślną wartością dla nowo utworzonych plików i podkatalogów.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index