CFileFind::GetRoot

wirtualny CString GetRoot () stała;

Wartość zwracany

Główny aktywnego wyszukiwania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie głównego znaleziony plik. Należy wywołać FindNextFile co najmniej raz przed wywołaniem metody GetRoot.

Ta funkcja Członkowskich zwraca specyfikatora dysk i ścieżkę nazwa używana do uruchomienia wyszukiwania. Na przykład, wywołanie FindFile z *.dat skutkuje GetRoot zwraca pusty ciąg. Przekazywanie ścieżki, takich jak c:\windows\system\*.dll , do FindFile powoduje zwrócenie GetRootc:\windows\system\.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index