CFileFind::GetLength

(DWORD GetLength) stała;

Wartość zwracany

Długość znaleziony plik, w bajtach.

Uwagi

&Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać długość znaleziony plik, w bytes.nbsp; Należy wywołać FindNextFile co najmniej raz przed wywołaniem metody GetLength.

GetLength używa członek nFileSizeLow struktury systemu Win32, WIN32_FIND_DATA, aby uzyskać i zwraca wartość DWORD bity wielkość pliku w bajtach. Jeżeli plik może być więcej niż czterech gigabajtów rozmiaru, użyj Państwa GetLength64.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index