CFileFind::GetLastWriteTime

wirtualne BOOL GetLastWriteTime (FILETIME * pFileTime) stała;

wirtu&alne BOOL GetLastWriteTime ( CTimeamp;refTime ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; 0, jeśli niepowodzeniem. GetLastWriteTime zwraca 0, tylko wtedy, gdy FindNextFile nigdy nie została wywołana dla tego obiektu CFileFind.

Parametry

pFileTime

Wskaźnik FILETIME struktury zawierającej czasu pliku ostatnio został napisany.

refTime

Odwołanie do obiektu CTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie ostatnim razem, gdy plik został zmieniony.

Należy wywołać FindNextFile co najmniej raz przed wywołaniem metody GetLastWriteTime.

Uwaga Nie we wszystkich systemach plików użyć tych samych semantykę do zaimplementowania sygnatura czasowa, zwracana przez tę funkcję. Ta funkcja może zwrócić tę samą wartość zwracany przez inne funkcje sygnatury czasu, jeśli podstawowego systemu plików lub serwer nie obsługuje przechowywania atrybutu czas. Zobacz Win32_Find_Data strukturę informacji na temat formatów. W niektórych systemach operacji zwracane czas jest w czasie lokalnej strefy do maszyny były znajduje się plik. Zobacz Win32 FileTimeToLocalFileTime API więcej informacji.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index