CFileFind::GetFileURL

wirtualny CString GetFileURL () stała;

Wartość zwracany

Pełny adres URL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pobrania podanego adresu URL. Należy wywołać FindNextFile co najmniej raz przed wywołaniem metody GetFileURL.

GetFileURL jest podobna do funkcji Państwa GetFilePath, z tym wyjątkiem, że zwróci adres URL w formie file://path .nbsp; &Na przykład, wywołanie GetFileURL Aby uzyskać pełny adres URL dla myfile.txt zwraca adres URLfile://c:\myhtml\myfile.txt.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileFind::FindFile

Index