CFileFind::FindNextFile

wirtualny BOOL FindNextFile);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ma więcej plików; wartość zero, jeśli jest to ostatni plik i poprzednie wywołanie FindFile lub FindNextFile zwrócił niezerową. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby kontynuować wyszukiwanie plików z poprzedniego wywołania FindFile. Co najmniej raz przed wywołaniem dowolne z następujących atrybutów funkcje składowe musi wywołać FindNextFile:

FindNextFile otacza funkcji Win32 FindNextFile.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index