CFileFind::FindFile

wirtualne BOOL FindFile (LPCTSTR pstrName = NULL, DWORD dwUnused = 0);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Parametry

pstrName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku, aby znaleźć. Jeśli przekazujesz NULL dla pstrName, FindFile nie symbol wieloznaczny (*. *) wyszukiwania.

dwUnused

Zarezerwowane do FindFile polimorficzna z klas pochodnych. Musi być równy 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby otworzyć wyszukiwanie plików.

Po wywołaniu FindFile zacząć wyszukiwanie plików, wywołanie FindNextFile do pobierania kolejnych plików. Co najmniej raz przed wywołaniem dowolne z następujących atrybutów funkcje składowe musi wywołać FindNextFile:

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileFind::Find&NextFile

Index