CFileFind::Close

unieważnij (Zamknij);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zakończyć wyszukiwanie, Resetowanie kontekstu i zwolnij wszystkie zasoby. Po wywołaniu Close, trzeba utworzyć nową instancję CFileFind przed wywołaniem FindFile rozpoczęcia nowego wyszukiwania.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index