CFileFind::CFileFind

(CFileFind);

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywołany, kiedy obiekt CFileFind jest konstruowana.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGopherFileFind, CFtpFileFind

Index