Członkowie klasy CFileException

Członkowie danych

m_cause Zawiera kod przenośny odpowiadające przyczyna wyjątek.
m_lOsError Zawiera numer powiązanych błędu systemu operacyjnego.
m_strFileName Zawiera nazwę pliku dla tego wyjątku.

Budowa

CFileException Obiekt CFileException.

Konwersja kodu

OsErrorToException Zwraca kod przyczyny odpowiadające kod błędu systemu operacyjnego.
ErrnoToException Zwraca spowodować kod odpowiadający numerowi błąd w czasie wykonywania.

Funkcje pomocnika

ThrowOsError Wyjątek pliku w oparciu o numer błędu systemu operacyjnego.
ThrowErrno Wyjątek pliku na podstawie liczby błąd w czasie wykonywania.

Omówienie CFileException |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index