CFileException

Obiekt CFileException reprezentuje warunek wyjątku związanych z plikiem. Klasa CFileException zawiera członków publiczne dane, które zawierają kod przyczyny przenośne i numer błędu operacyjne systemu szczególnych. Klasa stanowi również, że funkcje członka statycznego do generowania pliku wyjątków i do zwracania spowodować kody błędów systemu operacyjnego i c błędów czasu wykonywania.

CFileException obiekty są zbudowane i wyjątek w CFile Członkowskich funkcje i funkcje składowe klas pochodnych. Dostępu do tych obiektów w zakresie połowów wyrażenie. Przenośności należy użyć tylko kod przyczyny uzyskanie powód wyjątek. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyjątków, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afx.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też Wyjątek przetwarzania

Index