CFileException::ThrowOsError

statyczne nieważne PASCAL ThrowOsError ( LONG lOsError, LPCTSTR lpszFileName = NULL );

Parametry

lOsError

Kod błędu operacyjne systemu szczególne.

lpszFileName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku, która spowodowała wyjątek, jeśli dostępne.

Uwagi

Generuje CFileException odpowiadające wartości danej lOsError . Jeśli kod błędu jest nieznany, następnie funkcja zgłasza wyjątek zakodowane jako CFileException::generic.

Przykład

//Example do CFileExceptio&n::ThrowOsError
CFileException::ThrowOsError [5]; nbsp; / / "odmowa dostępu"

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileException::ThrowErrno

Index