CFileException::ThrowErrno

statyczne nieważne PASCAL ThrowErrno ( int nErrno );

Parametry

nErrno

Kod przeprowadzonej przez całkowitą błąd zdefiniowany w pliku dołączanego run-time ERRNO.H.

Uwagi

Obiekt CFileException odpowiadające wartości danego nErrno , a następnie generuje wyjątek.

Przykład

//Example do CFileException::ThrowErrno
# include lt;errno.h >
CFileException::ThrowErrno (EACCES);  / / "odmowa dostępu"

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileException::ThrowOsError

Index