CFileException::OsErrorToException

statyczne int PASCAL OsErrorToException ( LONG lOsError );

Wartość zwracany

Wartość tekstu stałego, który odpowiada wartość danego błędu systemu operacyjnego.

Parametry

lOsError

Kod błędu operacyjne systemu szczególne.

Uwagi

Zwraca moduł wyliczający, który odpowiada na wartość danej lOsError . Jeśli kod błędu jest nieznany, następnie funkcja zwraca CFileException::generic.

Przykład

//Example do CFileExceptio&n::OsErrorToException
ASSERT (CFileException::OsErrorToException (5) == nbsp;                CFileException::accessDenied)

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileException::ErrnoToException

Index