CFileException::m_strFileName

CString m_strFileName;

Uwagi

Zawiera nazwę pliku dla tego warunku wyjątek.

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index