CFileException::m_cause

Uwagi

Zawiera wartości zdefiniowanych przez wyliczenie typu CFileException wyliczone. Ten element członkowski danych jest zmiennej publicznej typu int. Moduły wyliczające i ich znaczeń są następujące:

Uwaga   Te moduły wyliczające przyczyna CFileException różnią się od moduły wyliczające przyczyna CArchiveException.

Przykład

//Example do CFileException::m_cause
zewnętrzny char * pFileName;
SPRÓBUJ
{
 nbsp; CFile f (pFileName, CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);
}
POŁÓW (CFileException, e)
{
    Jeżeli (e - > m_cause == CFileException::fileNotFound)
        printf ("Błąd: plik nie found\n");
}
END_CATCH

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index