CFileException::ErrnoToException

statyczne int PASCAL ErrnoToException ( int nErrno );

Wartość zwracany

Wartość tekstu stałego, który odpowiada wartość błędu danego run-time library.

Parametry

nErrno

Kod przeprowadzonej przez całkowitą błąd zdefiniowany w pliku dołączanego run-time ERRNO.H.

Uwagi

Wartość błędu biblioteki konwertuje danego run-time do CFileException wyliczone wartości błędu. Zobacz CFileException::m_cause listę możliwych wartości tekstu stałego.

Przykład

//Example do CFileException::ErrnoToException
# include lt;errno.h >
POTWIERDZAJ (CFileException::ErrnoToException (EACCES) == CFileException::accessDenied)

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileException::OsErrorToException

Index