Członkowie klasy CFileDialog

Członkowie danych

m_ofn Windows OPENFILENAME struktury. Zapewnia dostęp do podstawowych plików okna dialogowego pole parametrów.

Budowa

CFileDialog Obiekt CFileDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe i pozwala na dokonanie wyboru.
GetPathName Zwraca pełną ścieżkę wybranego pliku.
GetFileName Zwraca nazwę wybranego pliku.
GetFileExt Zwraca rozszerzenie pliku wybranego pliku.
GetFileTitle Zwraca nazwę wybranego pliku.
GetNextPathName Zwraca pełną ścieżkę następnego wybranego pliku.
GetReadOnlyPref Zwraca status tylko do odczytu wybranego pliku.
GetStartPosition Zwraca położenie pierwszego elementu na liście Nazwa pliku.

Overridables

OnShareViolation Wywoływane, kiedy występuje naruszenie udział.
OnFileNameOK Powołany do validate nazwa_pliku wprowadzone w oknie dialogowym.
OnLBSelChangedNotify Wywoływana po zmianie zaznaczenia pola listy.
OnInitDone O nazwie obsługi wiadomościCDN_INITDONE WM_NOTIFY .
OnFileNameChange O nazwie obsługi wiadomościCDN_SELCHANGE WM_NOTIFY .
OnFolderChange O nazwie obsługi wiadomościCDN_FOLDERCHANGE WM_NOTIFY .
OnTypeChange O nazwie obsługi wiadomościCDN_TYPECHANGE WM_NOTIFY .

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index