CFileDialog::OnTypeChange

wirtualne nieważne OnInitDone ( );

Uwagi

Zastąpienie tej funkcji do obsługi wiadomościCDN_TYPECHANGE WM_NOTIFY. Powiadomienie jest wysyłane, gdy użytkownik wybierze opcję Nowy typ pliku z listy typów plików w otwartej lub okno dialogowe Zapisz jako .

Powiadomienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy okno dialogowe została utworzona za pomocą stylu OFN_EXPLORER. Uzyskać więcej informacji na temat powiadomienia, CDN_TYPECHANGE. Aby uzyskać informacje dotyczące stylów OFN_EXPLORER, zobacz struktury OPENFILENAME i Otwórz i Zapisz jako oknach dialogowych.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileDialog::OnFileChange

Index