CFileDialog::OnShareViolation

wirtualne UINT OnShareViolation ( LPCTSTR lpszPathName );

Wartość zwracany

Jedna z następujących wartości:

Parametry

lpszPathName

Ścieżką do pliku, w którym miało miejsce naruszenie udział.

Uwagi

Zastąpienie tej funkcji niestandardową obsługę udział naruszeń. Zazwyczaj nie można muszą używać tej funkcji, ponieważ ramach udostępnia domyślne sprawdzanie udział naruszeń i wyświetla okno komunikatu, jeżeli zachodzi naruszenie udział.

Aby wyłączyć sprawdzanie naruszenie udział, należy użyć operatory operator OR połączyć Flaga OFN_SHAREAWARE z m_ofn.Flagi.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::OnFile&NameOK

Index