CFileDialog::OnLBSelChangedNotify

wirtualne nieważne OnLBSelChangedNotify ( UINT nIDBox, UINT iCurSel, UINT nCode);

Parametry

nIDBox

Identyfikator pola listy lub pola kombi, w którym miał miejsce zaznaczenia.

iCurSel

Indeks bieżącego zaznaczenia.

nCode

Kod powiadomienia kontroli. Ten parametr musi mieć jedną z następujących wartości:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O wspólnej oknach dialogowych w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Uwagi

Ta funkcja zostaje wywołana, gdy bieżące zaznaczenie w polu listy jest zmieniasz. Zastąpienie tej funkcji niestandardowych Obsługa zaznaczania zmian w polu listy. Na przykład można użyć tej funkcji, aby wyświetlić prawa dostępu lub Data last-modified każdego pliku użytkownik wybierze.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index