CFileDialog::OnInitDone

wirtualne nieważne OnInitDone ( );

Uwagi

Zastąpienie tej funkcji do obsługi wiadomościCD&N_INITDONE WM_NOTIFY. Powiadomienie jest wysyłane, gdy system zakończy, rozmieszczanie formantów w otwartej lub aby zwolnić miejsce dla formantów podrzędnych box.nbsp okno dialogowe okno dialogowe Zapisz jako ;

Powiadomienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy okno dialogowe została utworzona za pomocą stylu OFN_EXPLORER. Uzyskać więcej informacji na temat powiadomienia, CDN_INITDONE. Aby uzyskać informacje dotyczące stylów OFN_EXPLORER, zobacz struktury OPENFILENAME i Otwórz i Zapisz jako oknach dialogowych.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index