CFileDialog::OnFolderChange

wirtualne nieważne OnFolderChange ( );

Uwagi

Zastąpienie tej funkcji do obsługi wiadomościCDN_FOLDERCHANGE WM_NOTIFY. Powiadomienie jest wysyłane, gdy nowy folder jest otwarty w oknie dialogowym Otwórz i Zapisz jako .

Powiadomienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy okno dialogowe została utworzona za pomocą stylu OFN_EXPLORER. Uzyskać więcej informacji na temat powiadomienia, CDN_FOLDERCHANGE. Aby uzyskać informacje dotyczące stylów OFN_EXPLORER, zobacz struktury OPENFILENAME i Otwórz i Zapisz jako oknach dialogowych.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileDialog::OnFileChange

Index