CFileDialog::OnFileNameOK

wirtualne BOOL OnFileNameOK ( );

Wartość zwracany

1 Jeśli nazwa pliku nie jest prawidłową nazwą pliku; inny sposób 0.

Uwagi

Tej funkcji należy zastąpić tylko wtedy, gdy chcesz przekazać niestandardowe sprawdzania poprawności nazw plików, które są wprowadzone wspólne okno dialogowe pliku. Ta funkcja pozwala odrzucać nazwy pliku z jakiegokolwiek powodu specyficznych dla aplikacji. Zazwyczaj nie można muszą używać tej funkcji, ponieważ ramach zapewnia domyślne sprawdzania poprawności nazw plików i wyświetla okno komunikatu, jeśli wprowadzono nieprawidłową nazwę pliku.

Jeśli zwracany jest 1, okno dialogowe pozostaną wyświetlone dla użytkownika o podanie innej nazwy pliku. Procedura okno dialogowe zostaje oddalona okna dialogowego, jeżeli zwrot jest 0. Inne niezerowych zwraca wartości są aktualnie zarezerwowane i nie powinny być używane.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; OPENFILENAME

Index