CFileDialog::m_ofnnbsp; & nbsp;

Uwagi

m_ofn jest strukturą typu OPENFILENAME. Aby zainicjować wygląd pojawia się okno dialogowe Otwieranie pliku lub Plik Zapisz jako, po jest skonstruowany, ale przed wyświetleniem funkcją Państwa DoModal , należy użyć tej struktury. Na przykład można ustawić członka lpstrTitle m_ofn do podpis chcesz, aby oknie dialogowym mają.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OPENFILENAME struktury w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index