CFileDialog::GetStartPosition

(Pozycja GetStartPosition) stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji; NULL Jeśli lista jest pusta.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek odzyskać pozycję pierwszej ścieżki pliku na liście, jeśli m_ofn.Flagi została ustawiona flaga OFN_ALLOWMULTISELECT.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetNextPathName

Index