CFileDialog::GetPathName

CString GetPathName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Pełna ścieżka pliku.

Uwagi

Nazwać tę funkcję do odzyskać pełną ścieżkę pliku wprowadzone w oknie dialogowym. Ścieżka Nazwa pliku zawiera tytuł pliku i ścieżki cały katalog. Na przykład GetPathName zwróci "C:\FILES\TEXT.DAT"dla pliku C:\FILES\TEXT.DAT.

Jeśli m_ofn.Flagi została flaga OFN_ALLOWMULTISELECT ustawiona, ten ciąg zawiera ciąg o wartości null-teminated ciągów, pierwszy ciąg jest to ścieżka do katalogu grupy plików zaznaczone, następuje nazwy wszystkich plików wybraną przez użytkownika. Z tego powodu należy użyć funkcji członek GetStartPosition i GetNextPathName do pobrania następnej nazwę pliku na liście.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetFileExt, CFileDialog::GetFileTitle

Index