CFileDialog::GetNextPathName

CString GetNextP&athName (POSITIONamp;pos) stała;

Parametry

pos

Odwołanie do wartości pozycji zwróconej przez poprzednie wywołanie funkcji GetNextPathName lub GetStartPosition . NULL gdy osiągnięto koniec listy.

Wartość zwracany

Pełna ścieżka pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania następnego pliku z grupy zaznaczonej w oknie dialogowym. Ścieżka Nazwa pliku zawiera tytuł pliku i ścieżki cały katalog. Na przykład GetNextPathName zwróci "C:\FILES\TEXT.DAT"dla pliku C:\FILES\TEXT.DAT. GetNextPathName przodu iteracji pętli można używać po nawiązaniu początkowego położenia w wyniku wywołania GetStartPosition.

Jeśli zaznaczenie obejmuje tylko jeden plik, że nazwa pliku zostanie zwrócony.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetStartPosition

Index