CFileDialog::GetFileTitle

CString GetFileTitle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania tytuł pliku, wprowadzone w oknie dialogowym. Nazwa pliku zawiera tylko jego prefiksu, bez ścieżki lub rozszerzenie. Na przykład GetFileTitle zwróci "Tekst" dla pliku C:\FILES\TEXT.DAT.

Jeśli m_ofn.Flagi została flaga OFN_ALLOWMULTISELECT ustawiona, ten ciąg zawiera ciąg o wartości null-teminated ciągów, pierwszy ciąg jest to ścieżka do katalogu grupy plików zaznaczone, następuje nazwy wszystkich plików wybraną przez użytkownika. Z tego powodu należy użyć funkcji członek GetStartPosition i GetNextPathName do pobrania następnej nazwę pliku na liście.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileName, CFileDialog::GetFileExt, :: GetFileTitle

Index