CFileDialog::GetFileName

CString GetFileName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania nazwy pliku w oknie dialogowym. Nazwa pliku zawiera prefiks i rozszerzenie. Na przykład GetFileName zwróci "tekst.DAT"dla pliku C:\FILES\TEXT.DAT.

Jeśli m_ofn.Flagi została flaga OFN_ALLOWMULTISELECT ustawiona, powinny wywołania GetStartPosition i GetNextPathName , aby pobrać ścieżki pliku.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetStartPosition, CFileDialog::GetFileTitle

Index