CFileDialog::GetFileExt

CString GetFileExt ( ) Stała;

Wartość zwracany

Rozszerzenie nazwy pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać rozszerzenie nazwy pliku weszła w oknie dialogowym. Na przykład jeśli nazwa pliku jest danych.TXT, GetFileExt zwraca "TXT".

Jeśli m_ofn.Flagi została flaga OFN_ALLOWMULTISELECT ustawiona, ten ciąg zawiera sekwencji ciągów zakończona znakiem null, z pierwszego ciągu, przy czym ścieżkę katalogu grupy plików zaznaczone, następują nazwy wszystkich plików wybrane przez użytkownika. Aby pobrać nazw ścieżek plików, użyj funkcji członek GetStartPosition i GetNextPathName.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileName, CFileDialog::GetFileTitle

Index