CFileDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

IDOK lub IDCANCEL. Jeśli zwracany jest IDCANCEL , wywołanie systemu Windows funkcji CommDlgExtendedError w celu określenia, czy wystąpił błąd.

IDOK i IDCANCEL są stałymi, które wskazują, czy użytkownik zaznaczony przycisk OK i Anuluj.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe plik wspólnego systemu Windows i umożliwia użytkownikowi przeglądanie plików i katalogów i wprowadź nazwę.

Jeśli chcesz zainicjować różnych opcji okno dialogowe plików przez ustawienie członków o strukturze m_ofn , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

Gdy użytkownik kliknie opcję przyciski OK i Anuluj okno dialogowe lub wybiera zamknięcia opcji z okna dialogowego Sterowanie menu, sterowanie jest zwracane do aplikacji. Można następnie wywoływać innych funkcji pobierania ustawień lub informacji dane wejściowe użytkownika w oknie dialogowym.

DoModal jest funkcją wirtualnego zastąpiona z klasy Cdialog.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::DoModal, CFileDialog::CFileDialog

Index