CFile::WriteHuge

nieważne WriteHuge ( Stała void * lpBuf, DWORD dwCount );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu użytkownika, zawierający dane, które mają być zapisywane w pliku.

dwCount

Liczba bajtów przekazywana z bufora. W trybie tekstowym pliki przewozu return–linefeed par są liczone jako pojedyncze znaki.

Uwagi

Zapisuje dane z buforów do pliku skojarzone z obiektem CFile . WriteHuge zgłasza wyjątek w odpowiedzi na kilka warunków, w tym stan dysku pełna.

Ta funkcja różni się od zapisu , w tym ponad 64K–1 bajtów danych może zostać napisany przez WriteHuge. Ta funkcja może być użyta przez każdy obiekt pochodzący od CFile.

Uwaga WriteHuge jest dostępna tylko zgodność ze starszymi wersjami. WriteHuge i zapisu mają ten sam semantykę Win32.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Read, CFile::ReadHuge, CFile::Write, CStdioFile::WriteString

Index