CFile::Write

wirtualne nieważne Zapisu ( Stała void * lpBuf, UINT nCount );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu użytkownika, zawierający dane, które mają być zapisywane w pliku.

nCount

Liczba bajtów przekazywana z bufora. W trybie tekstowym pliki przewozu return–linefeed par są liczone jako pojedyncze znaki.

Uwagi

Zapisuje dane z buforów do pliku skojarzone z obiektem CFile.

Napisz zgłasza wyjątek w odpowiedzi na kilka warunków, w tym stan dysku pełna.

Przykład

//Example do CFile::Write
extern CFile cfile;
char pbuf [100];
cfile.Zapisu (pbuf, 100)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Read, CStdioFile::WriteString

Index