CFile::UnlockRange

wirtualne nieważne UnlockRange ( DWORD dwPos, DWORD dwCount );
rzut ( CFileException );

Parametry

dwPos

Wyrażone w bajtach przesunięcie rozpoczęcia zakres bajtów do odblokowania.

dwCount

Liczba bajtów z zakresu odblokowania.

Uwagi

Odblokowuje określony zakres bajtów w otwartym pliku. Zobacz opis funkcji członek LockRange szczegóły.

Uwaga   Ta funkcja nie jest dostępna dla CMemFile-klasy.

Przykład

//Example do CFile::UnlockRange
zewnętrzny DWORD dwPos;
zewnętrzny DWORD dwCount;
extern CFile cfile;
cfile.UnlockRange (dwPos, dwCount)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::LockRange

Index