CFile::SetStatus

st&atyczne nieważne Operacja SetStatus ( LPCTSTR lpszFileName, Stała CFileStatusamp; stan );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpszFileName

Ciąg, który jest ścieżką do żądanego pliku. Ścieżka może być względna lub bezwzględna, ale nie może zawierać nazwy sieci.

stan

Bufor zawierający nowe informacje o stanie. Wywołania funkcji członek GetStatus prefill struktury CFileStatus z bieżącej wartości, a następnie wprowadź zmiany wymagane. Jeśli wartość jest równa 0, odpowiadający mu element stan nie jest aktualizowana. Zobacz opis funkcji członek GetStatus opis struktury CFileStatus.

Uwagi

Ustawia stan pliku skojarzonego z tej lokalizacji pliku.

Aby ustawić czas, zmodyfikować pole m_mtime statusu.

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wywołanie funkcji SetStatus próbując zmienić tylko atrybuty pliku i Państwa m_mtime pliku strukturę stanu jest niezerowa, atrybuty może również wpłynąć na (zmiana czasu pieczęć może mieć skutki uboczne atrybuty). Jeśli chcesz zmienić tylko atrybuty pliku, najpierw ustawić członek m_mtime strukturę stanu pliku na zero i następnie wywołaj operacja SetStatus.

Przykład

//Example do CFile::SetStatus
char * pFileName = "test.dat";
zewnętrzny BAJT newAttribute;
Stan CFileStatus;
CFile::GetStatus (pFileName, stanu);
status.m_attribute = newAttribute;
CFile::SetStatus (pFileName, stan)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::GetStatus

Index