CFile::SetLength

wirtualne nieważne SetLength ( DWORD dwNewLen );
rzut ( CFileException );

Parametry

dwNewLen

Żądaną długość pliku w bajtach. Wartość ta może być większa lub mniejsza niż bieżąca długość pliku. Plik zostanie przedłużony lub obcięte odpowiednio.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić długość pliku.

Uwaga   Z CMemFileta funkcja może rzucać obiektu CMemoryException.

Przykład

//Example do CFile::SetLength
extern CFile cfile;
DWORD dwNewLength = 10000;
cfile.SetLength (dwNewLength)

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index