CFile::SetFilePath

wirtualnej SetFilePath void (LPCTSTR lpszNewName );

Parametry

lpszNewName

Wskaźnik jako ciąg znaków określający nową ścieżkę.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia ścieżki pliku; na przykład jeśli ścieżka pliku nie jest dostępny, gdy obiekt CFile jest zbudowana, wywołanie SetFilePath do dostarczenia.

Uwaga SetFilePath nie należy otworzyć plik lub utworzyć plik; po prostu kojarzy obiekt CFile z nazwą ścieżki, które mogą być następnie używane.

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::GetFilePath, CFile::CFile

Index