CFile::SeekToEnd

DWORD SeekToEnd ( );
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Długość pliku w bajtach.

Uwagi

Ustawia wartość kursor pliku logicznego końca pliku. SeekToEnd()jest odpowiednikiemCFile::Seek( 0L, CFile::end ).

Przykład

 //Example do CFile::SeekToEnd
extern CFile cfile;
DWORD dwActual = cfile.SeekToEnd()

Omówie&nie CFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::GetLength, CFile::Seek, CFile::SeekToBegin

Index